parallax background
Persondata Politik
parallax background
Persondata Politik

Politik för data från hemsida

Introduktion
Du befinner dig på www.tourturf.se, som är en hemsida tillhörande E. Marker A/S (CVR: 33188218).


Cookies
Websidan använder ”cookies”, det är små textfiler, som en websida sparar på din browser i din dator, mobil eller surfplatta. Dessa ”cookies” används för att göra det lättare att använda hemsidan, genom att komma ihåg inställningar, lösenord mm. Cookies kan inte innehålla skadliga koder som t.ex virus. Det är möjligt att ta bort eller blockera cookies i dina browserindställningar.

Om du tar bort eller blockerar cookies kommer sidan inte längre komma ihåg dina koder och önskade inställningar. Hemsidan innehåller också cookies från Google Analytics, Hotjar och Facebook. Vi använder dessa till att samla in upplysningar om, hur (hur ofta och hur länge) de besökande använder våran hemsida och vår annonsering. Vi kan härefter anpassa hemsidan mera specifikt till de besökande. All data samlas in anonymt och används inte till andra saker än till förbättring av hemesidan och annonsering. Hemsidan innehåller länkar och knappar, som hänvisar till tredje parts hemsidor. Detta kan t.ex vara nätverkstjänster på Facebook och Instagram. I det ögonblick du klickar på sådana länkar eller knappar, godkänner du våran hemsida, och därefter är den tredje parten ansvariga för de upplysningar, som samlas in via cookies.


Personupplysningar
Personupplysningar är all slags information, som på ett eller annat sätt kan hänföras till dig. När du använder våran hemsida samlar vi in och behandlar ett antal sådana uppgifter. Det sker t.ex vid allmän tillgång av innehållet, om du anmäler dig till vårat nyhetsbrev, läser hemsidans innehåll eller fyller i ett kontaktformulär via hemsidan.

Vi samlar in och behandlar typisk följande typer av upplysningar: tekniska upplysningar om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk placering, samt vilka sidor du klickar på. I den utsträckning du själv ger uttryckligt medgivande till det och själv skriver in informationen behandlas dessutom: namn, telefonnummer, e-mail, adress och texter skrivet i kontaktformulären. Det kommer typiskt vara i förbindelse med anmälan till nyhetsbrev eller fullbordan av et kontaktformulär.

Vi lagrar endast personuppgifterna som är nödvändiga för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig.


Säkerhet
Vi har tagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information av misstag eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller missförstås, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lag.


Ändamål
Upplysningarna används till att identifiera dig som användare och ge dig åtgång till information om tidigare köp, att registrera dina köp, samt att kunna leverera den t.ex att framsända ett nyhetsbrev. Där utöver använder vi upplysningarna till att optimera våran service och innehåll.


Lagringsperiod
Upplysningarna lagras i det tidsrum, som tillåts enligt lagen, och vi raderar dem, när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på informationens art och bakgrunden för lagring. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när informationen raderas. Upplysningar om order kommer dock att följa redovisningslagen och förvaras därför i 5 år + nuvarande räkenskapsår efter avslutad handel.


Utlämnande av personlig information
Vi kan lämna ut din personliga information till våra anställda, chefer, försäkringsbolag, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de ändamål som beskrivs i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp som är rimligt nödvändiga för de ändamål som beskrivs i denna policy.

Vi kan avslöja din personliga information:

  1. i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  2. i samband med pågående eller framtida tvister
  3. att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive tillhandahållande av information till andra i syfte att förebygga bedrägerier eller minska kreditrisker);
  4. till köparen (eller potentiell köpare) av ett företag eller en tillgång som vi säljer (eller överväger att sälja) till; och
  5. till någon person som vi rimligen tror kan begära från en domstol eller annan behörig myndighet utlämnande av denna personliga information, där, enligt vår rimliga åsikt, en sådan domstol eller myndighet med all sannolikhet kommer att kunna beställa utlämnande av denna personliga information.


Hantering av personlig information
Förutom vad som anges i denna policy kommer vi under inga omständigheter att vidarebefordra din personliga information till tredje part.

Personlig information som vi behandlar för något ändamål lagras inte längre än vad som är nödvändigt för detta eller dessa ändamål.
Trots de andra bestämmelserna i detta avsnitt lagrar vi dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personlig information:
1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag; 2. om vi tror att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida tvister; och 3. att upprätta, utöva eller försvara våra lagliga rättigheter (inklusive information till andra för förebyggande av bedrägerier och kreditriskreducering).


Insikt och klagomål
Du har rätt till att få upplysning, vilka personupplysningar, vi behandlar om dig. Du kan också invända när som helst den informationen som används. Du kan också återkalla ditt samtycke till behandlingen av din information. Om de upplysningar, som behandlas om dig, är fel du har rätt att rättas eller raderas. Förfrågningar kan göras till Jesper Gade Nissen: jesper@grogreen.dk.


Utgivare
Hemsidan ägs och publiceras av:

E. Marker A/S
Okslundvej 8
6330 Padborg
CVR: 33188218
Tlf. nr.: +45 74670808
info@emarker.dk
www.emarker.dk