Den ikoniska kollektionen

- bara det bästa för ditt turfgräs

Den ikoniska kollektionen – bara det bästa för ditt turfgräs

E. Marker A/S i Bov, nära Padborg, har utvecklat en rad specialiserade flytande och granulerade organiska gödselmedel med mykorrhiza och gynnsamma mikroorganismer för hållbart underhåll av golfbanor, fotbollsplaner och parker.

Sortimentet, som marknadsförs under varumärket TourTurf®, består av ett omfattande urval av gräsvårdsprodukter; var och en speciellt utvecklad för att möta de utmaningar som greenkeepers, banskötare och de som arbetar med trädgårdslandskap ställs inför idag.

”Eftersom vårt TourTurf®-produktsortiment är mycket omfattande, har vi tagit fram en produktetikettdesign som gör det enkelt för exempelvis greenkeepers och banskötare att välja rätt produkt”, säger VD Carsten Marker. ”Designen bygger på olika färgkoder, beroende på vilken kategori respektive produkt hör till, samt en rad illustrerade ikoner som visar varje produkts funktion.”

”Det ska vara enkelt att identifiera produktens användning och funktion bara genom att titta på en TourTurf®-etikett”, fortsätter Carsten Marker. ”Vi har även infört QR-koder på alla våra etiketter. Varje QR-kod länkar direkt till produktdatabladet och säkerhetsdatabladet för respektive produkt. Den funktionella etikettdesignen med QR-koder är utformad för att stärka vår ställning som en av de starkaste aktörerna på marknaden.”

E. Marker har samlat de illustrerade ikonerna i: Den ikoniska kollektionen – bara det bästa för ditt gräs”.

”På samma sätt som vi vill göra det enkelt för våra kunder att välja rätt TourTurf®-produkt, vill vi också skicka en tydlig signal om att miljön är väldigt viktig för oss”, säger Carsten Marker. ”Miljölagstiftningen stramas åt, och kraven på att gödselmedel och skötselprodukter för gräsytor inte ska innehålla kemikalier etc., ökar lyckligtvis.”

Produktutvecklingen sker i nära samarbete med professionella institut och laboratorier världen runt, med fokus på utveckling av effektiva gräsvårdsprodukter som på naturligt sätt kan stimulera tillväxt och förhindra sjukdom.

E. Marker ansvarar självt för produktion och marknadsföring av sina TourTurf®-produkter, och företaget är representerat av distributörer i fjorton länder världen runt.